CBT for avhengighet.

Begrepene rusmisbruk, avhengighet og avhengighet brukes ofte for a beskrive uonskede symptomer og atferdsproblemer som kommer fra bruken av et stoff eller en annen vane. Det er imidlertid nyttig a skille mellom disse vilkarene.

Stoffmisbruk betyr generelt a bruke noe til overflodig pa en mate som forstyrrer personlig ansvar, forhold eller sosiale normer.

Avhengighet, beskriver ofte det kjemiske og fysiologiske behovet for et stoff for a opprettholde normal fysisk og psykologisk funksjon.

Avhengighet inneb rer effekten av et stoff eller vane pa normal oppforsel og motivasjon.

Stoffmisbruk forer ofte til avhengighet eller avhengighet, men det er mulig a v re kjemisk avhengig uten a oppleve vanedannende monstre for atferd, for eksempel med visse medisiner.

De formelle definisjonene for rusmisbruk og avhengighet er skissert nedenfor:

Stoffmisbruk defineres som et monster av stoffbruk som forer til signifikant svekkelse eller nod, noe som involverer ett eller flere av folgende problemer i lopet av en tolvmanedersperiode:

Unnlatelse av a oppfylle viktige rolleforpliktelser pa jobb, skole eller hjemme. Hyppig bruk av stoffer i situasjoner der det er fysisk farlig. Hyppige juridiske problemer Fortsatt bruk til tross for a ha vedvarende eller gjentatte sosiale eller mellommenneskelige problemer.

Avhengighet er definert som signifikant svekkelse eller nod, med tre eller flere av folgende i lopet av en tolvmanedersperiode:

Toleranse eller markert okte mengder av stoffet for a oppna beruselse eller onsket effekt, eller markert redusert effekt med fortsatt bruk av samme mengde substans. Uttakssymptomer eller bruk av andre stoffer for a unnga abstinenssymptomer. Bruk av et stoff i storre mengder eller over en lengre periode enn det var beregnet. Vedvarende onske eller mislykket innsats for a kutte ned eller kontrollere stoffbruk. Engasjement i kronisk oppforsel for a skaffe stoffet, bruk stoffet, eller gjenopprett fra virkningen. Reduksjon eller forlatelse av sosiale, yrkesmessige eller fritidsaktiviteter pa grunn av stoffbruk. Bruk av stoffer selv om det er et vedvarende eller tilbakevendende fysisk eller psykologisk problem som sannsynligvis vil v re forarsaket eller forverret av stoffet.

I CBT er vi prim rt fokusert pa atferd, tenkning og folelsesmessige tilstander som opprettholder misbruksmonsteret.

Nar vane eller rusmisbruk blir en avhengighet, taper balansen tips og individet kontroll. Avhengigheten tar over, ikke bare pavirker individet, men deres familie, venner og deres bredere sosiale og arbeidsmiljo. Over to millioner mennesker er berort av avhengighet i Storbritannia alene.

Avhengighet endrer individets normale oppforsel, emosjonell tilstand, rasjonell sans og fysisk helse.

Vi har en tendens til a fokusere pa narkotika og alkohol nar vi tenker pa avhengighet; Men folk kan ogsa bli avhengige av andre kjemiske og ikke-kjemiske vaner som mat, koffein, gambling og porno.

Beviset viser at CBT kan brukes til a oppna abstinens og gjenopprette personlig kontroll, ved hjelp av de samme l ringsprosessene som forer til avhengigheten i forste omgang.

CBT brukes til a fa innblikk i situasjoner, handlinger og tanker som opprettholder vanedannende syklus. Nye handteringsstrategier er implementert for a erstatte gamle vanedannende monstre, og tilbakekallingsplaner er utviklet for a unnga fremtidig tilbakefall.

Du kan ogsa fylle ut en gratis online avhengighetsvurdering ved a klikke pa folgende lenke:

Ta gratis bruk av alkoholbruk – AUDIT.

Hvis du vil snakke med en ekspert om a behandle rusmisbruk, et uonsket vane eller et vanedannende problem, klikk her for a kontakte oss. Du kan finne ut mer om vare tjenester ved a klikke pa denne linken, og du kan ogsa ta gratis paloggingsforsok ved a klikke denne linken til vurderingssiden.

Kognitiv atferdsterapi for avhengighet gir samme strenghet, struktur og fokus pa problemet som det gir mange andre psykologiske, folelsesmessige og atferdsproblemer.

Folg bevisene og ta et positivt skritt mot a endre situasjonen din.

Tenk CBT er forpliktet til a gi tilgang til rimelig, uavhengig kognitiv atferdsterapi. Vart mal er a stotte konkrete forbedringer i var kundes psykologiske helse og velv re, noe som bidrar til bedre liv verdt a bytte for.

Det er mange psykoterapeuter og radgivere som tilbyr kognitiv atferdsterapi. Sorg alltid for at din terapeut er profesjonelt akkreditert med British Association of Behavioral and Cognitive Psychotherapy (BABCP).


Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Trykk her nå!