Konferanser.

Internasjonal akademisk konferanse om n ringslivet (IACB)

Regnskap Revisjon Banking Business Utdanning Bedriftsetikk Informasjonssystemer (CIS, BIS, MIS) Forretningsrett / Regjeringen Virksomhetsteknologi Datasystemer Mangfoldighetsledelse E-handel Okonomi Energipolitikk Entreprenorskap Finans Human Resources Informasjonssystemer Internasjonal Business Management Markedsforing Profesjonell Utvikling Service Vitenskap Supply Chain Management Skatter Turisme.

Internasjonal konferanse om utdanning (ICE)

Akkreditering Administrasjon Arts & amp; Humaniora Evaluering Blended Education L ring Business Utdanning Klasserom Ledelse Moderne Utdanning Utdanning Utdanning Utdannelse E-l ring Videregaende Utdanning Utvikling Utviklingsteknikk Utdanning ESL Helseutdanning Videregaende Utdanning Internasjonal Utdanning K-12 Utdanning Og Videregaende Utdanning Sprak Utdanning Ledelse Milit rutdanning Musikkoppl ring Nursing Pedagogy Performance Management Faglig utviklingspsykologi Offentlig helse Spesiell utdanning Samfunnsvitenskap Sosialt arbeid Sosiologi Student suksess Undervisning og l ring L rerutdanning Undervisningsmetoder Teknologi i utdanning Tenure.

TRACKS TILBUD UNDER UTDANNELSES KONFERANSE.

Teknologi i utdanning (spor)

Analytics Assessment Software Tools Utvidet virkelighet Blended Learning Classroom Technology Cloud Computing Datamaskinoppl ring Datamaskinstottet vurdering Cybersecurity Data Mining Datavisualisering Digital Divide E-l ring Utdanning Curriculum Forskning og utvikling Utdanningsteknologi Innovasjon L ringssystemer L remodeller Livslang l ring Metrics og ytelsesmaling Online teknologi Open Utdanningsressurser Pedagogikkforbedring med e-l ring Sikkerhetsteknologi Forbedret L ringsteknologi I Utdanningsteknologi I Videregaende Oppl ring Veiledning, Dokumentasjonssystemer.

Vitenskapsoppl ring (Spor)

Ark oastronomi Astrobiologi Astrokjemi / Kosmetikk Astronomi Biologi Klassisk Mekanikk Kondensat Materiell Fysikk Kosmologi Elektromagnetisme og Elektronikk Engineering Utdanning Forensisk Astronomi Geologi Tverrfaglige Felt Matematikk Meteorologi og Klimatologi Mikro-G Miljoforskning Oceanografi Optikk og Atomisk, Molekyl r og Optisk Fysikk Fysikk Planetary Science Quantum Mechanics Relativitet Vitenskap Utdanning Space Arkeologi Space Architecture Space Medicine STEM Termodynamikk og Statistisk Mekanikk.

Innleveringskrav.

Papirstorrelse: brev (8,5 x 11 tommer) En tommers marginer Microsoft Word, Apple Pages eller kompatibel programvare Times New Roman, 10 poeng Enkeltrom, enkeltkolonne 10 sider maksimalt for fulle papirer – $ 10 per side hvis over 10 sider.

Vi tilbyr en standard gjennomgang i huset, samt muligheten for en dobbel & # 8211; Blind Peer Review * for alle innsendte forslag. De som velger alternativet Double-Blind Peer Review, kan bli bedt om a hjelpe til med a gjennomga andre konferanseforslag. Husk at valg av Double-Blind Peer Review vil utvide aksept av forslaget med inntil en maned.

* Alternativet Double-Blind Peer Review er plassert pa registreringsskjemaet.


Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Trykk her nå!