Nevada kasino fortjeneste rapportert a v re nede.

Torsdag 15. februar 2001 | 11:52 a.m.

Her er omradet-by-omradet detaljer fra staten Gaming Control Boards rapport om skattemessige 2000 brutto og netto fortjeneste for 243 Nevada store kasinoer:

$ 496,8 millioner netto, eller 2,8 prosent av $ 17,56 milliarder brutto.

Klubber belop seg til USD 10,2 milliarder og nettede $ 185,5 millioner.

Resorts utgjorde 1,1 milliarder dollar og rapporterte netto overskudd pa 29,2 millioner dollar.

Klubber hadde en brutto pa $ 858,7 millioner og nettet $ 53,1 millioner.

Klubber belop seg til $ 801,4 millioner og rapporterte en nettoinntekt pa $ 50 millioner.

Resorts i andre omrader av Clark County brutt $ 1,49 milliarder og rapporterte et netto overskudd pa $ 9 millioner.

Major klubber utgjorde $ 1,76 milliarder kroner og netto 62,6 millioner dollar.

Resorts utgjorde $ 220,3 millioner og netto 24,8 millioner dollar.

Klubber brutt $ 533 millioner og netto 45 millioner dollar.

Kasinoer utgjorde $ 325 millioner og nettet $ 16,2 millioner.

Klubber brutt $ 129,4 millioner og nettet $ 7,3 millioner.

Kilde: Associated Press.

CARSON CITY — Mens Nevada kasinoer raker i mer penger, har deres fortjeneste falt til sitt laveste niva i minst 16 ar.

Og for forste gang siden 1984 gikk fortjenesten i Las Vegas kasinoer over Strip-kasinoene.

Staten Gaming Control Board rapporterte onsdag de 243 store kasinoene i Nevada registrert $ 496,8 millioner i nettoinntekt for foderale skatter og ekstraordin re poster i 2000, en nedgang pa 43,3 prosent fra det foregaende regnskapsaret. Det er en avkastning pa 2,8 prosent pa omsetningen, den minste avkastningen siden 1984 da styret begynte a holde rekord.

Disse kasinoene star for mer enn 95 prosent av spillinntektene i Nevada.

Bill Bible, president for Nevada Resort Association, sa rapporten viser «toffe okonomiske tider» mot casinoindustrien. Bibelen, som var tidligere statsbudsjettdirektor og styreleder, sa at dette er forste gang i hans minne at kasinoene hadde en mindre nettoinntekt enn mengden av skatter som ble betalt til staten.

I finanspolitikken 2000 betalte kasinoindustrien $ 592,3 millioner i skatt til staten, omtrent $ 95 millioner mer enn de registrerte pa nettoinntekt.

Og disse nettoinntektene, Bibelen sa, er for du betaler foderale inntektsskatt.

En del av arsaken til den statlige nedgangen i nettoinntekt var at generelle og administrative kostnader okte med 26,7 prosent i lopet av aret. En stor okning i denne kategorien var rentekostnader, som tilsynelatende ble betalt pa de nye hotellene som apnet langs Las Vegas Strip i regnskapsaret 1999. Det steg 51,9 prosent.

Frank Streshley, seniorforskningsanalytiker for styret, sa at rapporten er utarbeidet fra ureviderte tall fremlagt av kasinoene. De viser totalinntekter i 2000 nadde $ 17,5 milliarder, eller en okning pa 14,1 prosent. Av det kom 53 prosent fra kasinoene; 18 prosent fra rom; 12,8 prosent fra mat; 5 prosent fra drikkevarer og 11 prosent fra andre kategorier.

Rapporten viser at gambling selv bidrar til en mindre andel til den samlede virksomheten. For eksempel i regnskapsaret 1999 bidro kasinoene med 54,7 prosent til totalinntektene. I 1990 utgjorde spill og spilleautomater 61,3 prosent av totalen.

Rapporten bekrefter ogsa en studie av spillforeningen som konkluderer med at andre n ringer i Nevada gjor «mye storre fortjeneste» enn spillbransjen.

Bibelen sa ogsa at statspolitiske beslutningstakere bor vurdere rapporten «veldig noye» for de palegger flere skatter pa kasinoene. Det er ikke mange som betaler mer i skatt enn de tjener i nettoinntekt, sa han.

En stor grunn til nedgangen i staten var Las Vegas Strip hvor fortjenesten falt fra 538,3 millioner dollar eller 6,3 prosent avkastning i 1999 til 185,4 millioner dollar eller en 1,8 prosent avkastning. Nettoomsetningen falt med 65,1 prosent.

Dette var det femte rette aret, fortjenestene har falt pa stripen. I 1999 var avkastningen 6,3 prosent, og i de tre foregaende arene var det alt pa de dobbeltsifrede resultatnivaene.

Generelle og administrative kostnader pa 37 kasinoer pa The Strip klatret 39,6 prosent til 3,9 milliarder dollar. Samlet inntekt var $ 10,1 millioner. For det andre rette aret utgjorde kasinoinntekter mindre enn 50 prosent av den totale opptaket. Streshley sa gaming bidro med 45,9 prosent til inntektene. Det var 48 prosent i 1999. Han sa at det minkende bidraget skyldes den store okningen i hotellrommene.

Rombelegget pa stripen var pa 93 prosent.

En sammenbrudd viser at sma eller mellomstore kasinoer har lagt et samlet tap pa 129,4 millioner dollar, eller et 15 prosent tap pa inntekter. Dette er de 15 kasinoene som rapporterer mindre enn 72 millioner dollar i omsetning. Derimot registrerte de 22 storre hotell-kasinoene 314,9 millioner dollar i nettoinntekt eller 3,4 prosent avkastning pa omsetningen.

Downtown Las Vegas var et lysere bilde i 2000. Samlede inntekter oppnadde $ 1,1 milliarder, en okning pa 0,1 prosent. Men fortjenesten steg til 29,2 millioner dollar, opp 256,6 prosent fra aret for. Avkastningen var 2,7 prosent, sammenlignet med 0,7 prosent aret for. De 18 sentrumsklubber rapporterte en nedgang pa 4,1 prosent i sine utgifter.

Gambling i «Glitter Gulch» utgjorde 61,1 prosent av de totale inntektene, en okning fra 60,9 prosent av aret for.

Styret sa kasinoer i Laughlin rapporterte totale inntekter pa $ 858,6 millioner, en okning pa 8,7 prosent. De oppforte $ 53,1 millioner i nettoomsetning, en okning pa 35,4 prosent fra aret for. Det var en 6,2 prosent avkastning sammenlignet med 5 prosent i 1999.

Klubber langs Boulder Strip registrerte $ 801,3 millioner i inntekter, opp 7,3 prosent. Men deres fortjeneste okte med 12,7 prosent til $ 50 millioner. Avkastningen pa omsetningen var 6,2 prosent sammenlignet med 5 prosent aret for.

Rapporten sa Washoe County kasinoer hadde 1,9 milliarder dollar i totale inntekter, opp 10,3 prosent. Deres overskudd nadde 87,4 millioner dollar, en okning pa 13,7 prosent eller en omsetning pa 4,4 prosent.

South Lake Tahoe-klubbene hadde en nettoinntekt pa 45 millioner dollar, en okning pa 41,7 prosent. De hadde en 8,5 prosent avkastning pa inntekter, det beste i staten. Totale inntekter oppnadde $ 533 millioner i lopet av aret, opp 2,4 prosent.

Styret sa at Elko County kasinoer rapporterte 16,2 millioner dollar i nettoinntekt eller en nedgang pa 55,6 prosent. Deres avkastning var 5 prosent. Carson Valley klubber registrerte $ 7,3 millioner i fortjeneste, opp 18,6 prosent for en avkastning pa 5,7 prosent pa inntekter.

Streshley sa at tidligere foreldre selskaper som eide flere kasinoer ikke alltid vil rapportere alle sine rentekostnader og andre overheadkostnader. De ville kun rapportere utgifter og renter direkte tilskrives hver eiendom.

I 1999 sendte styreformann Steve DuCharme et brev til disse selskapene og fortalte dem om a rapportere alle kostnader. Det forte til en okning i kostnads- og rentenivaene – senking av Nevada kasino fortjeneste, i hvert fall pa papir.


Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi samlet det for deg. Trykk her nå!